Rượu Phú Lễ

Đặc sản Bến Tre
được nấu bằng gạo nếp trồng tại bến tre