Rượu Núi Mẫu Sơn

50.000

Được nấu ở độ cao trêm 2000m
Nguồn nước suối tinh khiết
men lá độc đáo