Rượu Bàu Đá

là đặc sản nổi tiếng Bình Định
được nấu bằng gạo nếp cực kì thơm ngon