Rượu Gò Đen

Đặc sản Long An
được nấu bằng các loại gạo đặc biệt
Nếp than,nếp mù U,Nếp thổ địa