Nep Cai Hoa Vang

80.000

Được nấu bằng NCHV tuyển chọn rất kĩ lưỡng
Ủ Trong Chum sành 220L cùng cơm rượu
Hạ thổ trong hầm thời gian trên 365 ngày
Cực kì êm ái thơm ngon